Berichten

Update 16-12-2017

Software update 16-12-2017

Vandaag weer een nieuwe release doorgevoerd, waarin wat focus lag op een aantal wensen van de gebruikers en documentfiles. Met documentfiles is een start gemaakt waardoor gebruikers in staat zijn bestanden te koppelen aan diverse delen in het systeem. In de toekomst zal een verdere integratie beschikbaar worden gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan het meesturen van bijlagen bij het mailen van facturen. In dit bericht een overzicht van wijzigingen die zijn doorgevoerd.

Automatisch terugdraaien van gefactureerde leveringen

Vanuit verkooporders kunnen er met een druk op de knop geleverde aantallen worden omgezet naar facturen. Dit is een eenvoudige handeling die tot nu toe onomkeerbaar was. Het is nu mogelijk dit terug te draaien door simpelweg de factuur te verwijderen. Wanneer een factuurregel wordt verwijderd die aan een dergelijke verkooporderlevering hangt dan komen deze aantallen weer beschikbaar bij [Verkopen / Factureren].

Marge berekeningen aangepast

In de verkooporderregel komen soms ??? naar voren wanneer het niet mogelijk was om de marge berekening uit te voeren. Dit is nu verbeterd in deze update en had te maken met negatieve aantallen. Tevens was het nog mogelijk regels vanuit history toe te voegen aan een order terwijl er al op geleverd is. Dit is nu ook uitgesloten.

Aan de inkoopkant is er een aanpassing doorgevoerd met betrekking tot actieve en inactieve artikelen. Wanneer er een artikel met ingangsdatum vandaag wordt aangemaakt kan deze pas morgen worden geselecteerd, dit is gewijzigd naar vandaag.

Het is niet meer mogelijk om inactieve artikelen zonder voorraad ad te boeken middels materiaalverbruik, wanneer er geen voorraad meer van aanwezig is in het systeem. Het idee erachter is dat het artikelen vaak vervangen worden en dus niet meer worden besteld. Als er geen voorraad is zou het systeem negatieve voorraad krijgen.

Documenten bestanden

Een verandering in de document management module van Athena is het kunnen uploaden van bestanden. In verschillende delen in het systeem kunnen bestanden worden bewaard die gerelateerd zijn aan klanten, boekingen, projecten, facturen, orders, offertes enz. Het volgende blokje verschijnt bij het bewerken van één van de entiteiten.

Hier kunt u dan bestanden koppelen met het paperclipje. Met het wolkje ga je naar de folderview van de documentbestanden. Hier kun je documenten in een folderstructuur plaatsen zodat je ze mooi bij elkaar hebt. Begin met het aanmaken van een folderstructuur en u kunt vervolgens bestanden gaan uploaden en gebruiken in het systeem.

Het is ook mogelijk de bestanden later te vervangen of te updaten. Hier kunt u kiezen of u een nieuwe versie wilt wegzetten of simpelweg wilt vervangen door dezelfde versie te behouden. Later kunt u dan ook vorige versies terughalen en zelfs snel vergelijken.

Inkoop facturen boekingen

Er is een verbetering doorgevoerd voor meer financieel inzicht in Athena. Zo hebben we er voor gezorgd dat bij het opslaan van inkoopfacturen de totaalbedragen worden opgeslagen en kunnen worden getoond in de lijst van boekingen. Op deze manier kunt u veel gerichter en sneller zoeken naar die ene inkoopfactuur zonder deze individueel allemaal te openen.

 

Update 12-11-2017

Software update 12-11-2017

Er is vandaag een nieuwe update uitgevoerd van Athena Online. Hierbij zijn met name verbeteringen doorgevoerd op het gebied van financieel inzicht. Tevens zijn er wat componenten bijgewerkt zodat deze beter zichtbaar worden op mobiel formaat.

Layout

Een aantal layout fixes zijn doorgevoerd op het gebied van mobiel toegang. Er staan nog een paar punten open om dit verder recht te zetten en zullen binnenkort verder worden opgepakt.

Financieel dashboard

Het financieel dashboard is aangepast zodat je per maand de bank en kas saldo verloop inzichtelijk hebt in plaats van per week. Dit zorgt voor een minder vertroebeld beeld.

Uren verwerken

Voor een inzicht in de uren is er een filter werkorder toegevoegd, ook in de kolommen is zichtbaar om welke werkorder het gaat. Dit betreft het overzicht Project / Uren.

Inkopen van inactieve artikelen

Het is niet meer mogelijk inactieve artikelen te selecteren bij een inkoop. Wanneer de einddatum bij een artikel is verlopen kan deze dus niet meer worden ingekocht. Dit gaat om de inkooporderregels bij een inkooporder.

Openstaande posten

Er zijn twee nieuwe overzichten beschikbaar gesteld waarbij openstaande posten van debiteuren en crediteuren inzichtelijk worden gemaakt. Dit is op basis van de financiële kant van Athena Online. In het menu onder Financieel / Rapporten zijn deze twee overzichten te vinden. Deze kunnen beide ook worden aangestuurd met een peildatum. Zo kun je gemakkelijk zien wat de stand was op een bepaalde datum. Hiervoor is veel gedaan om de juiste data te vergaren. Deze data kan eenvoudig worden hergebruikt in andere delen van het systeem, zodat we overal een consistent beeld hebben. Tevens is het ook zo uitgekristalliseerd dat het op gebied van performance ook een hoop kan gaan opleveren.

Automatische processen

Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de mogelijkheid om automatische processen te laten lopen. Hiervoor hebben we in deze update een aardige stap gemaakt om dit mogelijk te maken. De afzonderlijke processen zijn zelf nog niet ontwikkeld, maar de techniek erachter is er al wel 90% klaar voor.

Update 23-09-2017

Software update 23-09-2017

Het is weer zover een nieuwe update is doorgevoerd op Athena Online. We zijn bezig met een flinke plugin voor Excel waarbij het mogelijk is om gegevens te manipuleren met behulp van Excel. Vele bulk bewerkingen zijn uitermate geschikt te doen op de Excel manier. We zijn begonnen met 1 entiteit (prijslijsten), later volgt hier meer bericht over hoe dit geïnstalleerd moet worden en hoe dat werkt.

Ondertussen zijn er ook een aantal andere zaken veranderd, waardoor Athena Online weer een stukje verbeterd is.

Eigen nummer reeks

Artikelgroepen kunnen nu worden gemarkeerd met een vinkje eigen nummer reeks. Dit betekend 2 dingen.

  1. Nieuwe artikelcodes worden gegenereerd op basis van het laatste nummer binnen die artikelgroep, wanneer deze is gemarkeerd met eigen reeks.
  2. Nieuwe artikelcodes worden gegenereerd op basis van het laatste nummer over alle artikelen heen, behalve de artikelen die gemarkeerd staan met eigen reeks.

Hiermee is het dus mogelijk artikelen binnen artikelgroepen een eigen nummering te geven en is het tevens mogelijk een artikelgroep uit te sluiten in de nummering.

Inkopen auto

Het inkopen van auto’s gaat nu via inkooporders in plaats van via credit verkoopfacturen. Dit resulteert in een betere financiële afhandeling en een duidelijkere werking van het systeem. Een demonstratie is te vinden in het volgende YouTube filmpje gemaakt op een demo administratie.

Ook inkoopverklaringen zijn via de inkopen beschikbaar gesteld.

Databrowser

Er waren wat kleine problemen met databrowsers die gebruikt worden in multi-line schermen waarbij de browsers ook nog werden leeg gelaten. Dit is reeds verholpen en levert verder in het proces geen problemen meer op.

Verplichte locaties

Bij het invoeren van materiaalverbruik is het veld locatie verplicht gemaakt. Normaal gesproken wordt deze gevoed vanuit het artikel, maar deze kan ook niet gevoed zijn. Het systeem geeft een foutmelding wanneer de locatie wordt leeg gelaten. Dit komt door de boeking die wordt gemaakt op de achtergrond voor het materiaalverbruik.

Taal instellen

Het is mogelijk te veranderen van taal voor een bepaalde gebruiker. Echter wordt dit niet goed opgeslagen/bewaard. Dit is in deze update verholpen. Wanneer je na het switchen van taal opnieuw inlogt komt het systeem met de laatst gekozen taal terug.

Datum veld legen

In niet alle gevallen was het mogelijk het datum veld leeg te maken. Dit is in een generiek deel van het systeem opgelost. Dit is ontdekt bij het actief maken van een artikel die een einddatum had gevuld. Wanneer de einddatum wordt leeg gemaakt blijft de oude waarde gevuld.

Update farm

Wellicht een technisch verhaal, maar we hebben er hard aan gewerkt om ervoor te zorgen dat wanneer we de software bijwerken de gebruikers zo min mogelijk last hebben tijdens het updaten. Na deze release is er haast geen down-time meer na een update. Dit komt doordat er tijdens het updaten een schaduwomgeving wordt opgezet, vervolgens opgewarmd en dan pas omgezet als de nieuwe live omgeving. Gebruikers worden vervolgens automatisch doorgezet naar de nieuwe omgeving.

Facturen mail log

Diverse malen is de functionaliteit van het versturen van facturen via email gebruikt. Dit versneld het proces en is in de hedendaagse facturatie niet meer weg te denken. De facturen mail log die is toegevoegd zorgt ervoor dat wanneer er mail mis gaat of niet goed aankomt de gebruiker deze opnieuw kan verzenden. Ook is de status van verzenden te zien in deze log.

In bovenstaande afbeelding is te zien dat een factuur een aantal malen opnieuw is opgestuurd omdat deze om wat voor reden dan ook niet is aangekomen. Ook is te zien naar welk adres het is verstuurd en of er een foutmelding is opgetreden.

Werkorder handtekening

Er is een begin gemaakt met een nieuwe functionaliteit waarbij werkorders kunnen worden afgetekend door de klant. Dit moet straks prima werken op apparaten zoals tablet of smartphone. Het moet ervoor gaan zorgen dat er een mail naar de klant gaat met daarin de bevestiging van zijn digitaal afgetekende werkorder. In deze update is er nog niets opengezet, maar is er een begin gemaakt met de functionaliteit. Er wordt hiermee getest om te kijken of het handtekening besturingselement goed werkt.

Velden toegevoegd bij het verwerken/factureren van verkopen

Er zijn een tweetal velden toegevoegd om beter zicht te krijgen op wat er nu precies verwerkt wordt. De kolommen uw referentie en onze referentie zijn toegevoegd.

 

 

 

 

 

 

Logo Athena

Performance Update 21-01-2017

Update

De update van 21-01-2017 is een vrij grote en heeft een zeer grote invloed op de performance en werkwijze van onze besturingselementen. Hieronder vindt u de wijzigingen die hebben plaatsgevonden op de software.

Performance

Er is goed gekeken naar performance problemen in sommige schermen. Hiervoor wordt de widget functionaliteit, waarbij onder andere delen van het scherm geherpositioneerd en verduidelijkt kunnen worden, uitgeschakeld. Dit geeft een enorme boost aan de snelheid van onze pagina’s. Later zal worden gekken of dit voor sommige schermen weer kan worden geactiveerd, dit geldt alleen voor die schermen waar dit handig zou kunnen zijn.

Selectie control

De selectie control (combobox besturingselement) is aangepast voor een duidelijkere werking. Het veld kon niet makkelijk worden leeggemaakt en aangezien deze velden alleen worden ingezet voor uitermate kleine datasets aan selectie heeft het zoeken ook niet altijd zin. Dit heeft ook zijn effect op de performance van Athena Online.

Browser control

Misschien wel ons meest geavanceerde besturingselement is geoptimaliseerd. Met dit besturingselement kun je heel flexibel een entiteit opzoeken en koppelen aan de entiteit waar u op dat moment mee bezig bent. Zo kunt u bijvoorbeeld projecten aan facturen koppelen. Op diverse wijzen is het mogelijk om dit besturingselement in te zetten.

  1. U kunt gebruik maken van het auto aanvullen systeem. Tik minimaal 1 karakter in, in het veld, en er verschijnt een lijst met opties (data betreffende de entiteit). Ga met de pijltjes naar beneden of naar boven om het gewenste element te selecteren of klik er op met uw muis. U kunt gemakkelijk door tabben (“TAB toets”) vanwege de autofocus functionaliteit.

  1. Als tweede optie kunt u geavanceerd zoeken. Dit doet u door op het vergrootglas icoon te klikken. Dit brengt u naar het geavanceerd zoeken scherm. Met bovenin filters die na intoetsen van de zoeken woorden automatisch de lijst ververst. Klik op een rij om deze te selecteren.

Auto zoeken

Het is nu mogelijk om direct op kenteken auto’s te vinden vanuit iedere applicatie die u maar wilt.

Rechts bovenin het scherm is te zien dat naar het invullen van de zoektekst u kan klikken op het vergrootglas. Vervolgens is het mogelijk “zoeken op auto” te selecteren. Hier dient u uiteraard wel te beschikken over de auto module.

Artikelscherm Leveringen & Ontvangsten

In het onderhouden artikel scherm (Artikel – Bewerken) is een lijst toegevoegd met de te leveren en de te ontvangen aantallen. Hier kunt u dus meteen ook zien waar het artikel nog geleverd moet worden. In een apart tabblad kan dit worden opgevraagd.

Vervolgens kunt u meteen zijn welke leveringen overdue zijn en kunt u meteen doorklikken naar het leveren scherm.

Week Rooster verhuur

In het weekrooster voor de module verhuur was het niet mogelijk om te plannen op dag niveau. Dit is nu gecorrigeerd. Zo krijg je netjes een overlay te zien op het moment je verhuurartikel per dag gepland wordt. Ook de uren worden nu beter weergegeven, hier zat namenlijk nog een fout in.

Standaard inkoop rekening

Voor het maken van een inkoopfactuur in de boekhouding (module financieel) is het nu mogelijk om een standaard rekening in te geven in de klant kaart (Klant : Bewerken scherm). De standaard tegenrekening wordt dan gebruikt als default.

InkoopRekening

Connectors

Er wordt hard gewerkt aan onze connectors. Zo is er nu een connector toegevoegd voor ghet uitlezen van Exchange Email uit een mailbox. Dit princiepe loopt via de EWS techniek en is een service die een exchange server met zich meedraagt. In een eenvoudige vorm kan er nu dus ook connectie worden gelegd met exchange servers om andere delen in het systeem te vullen.

Werkorder uren aanpassing

Wanneer er uren worden geboekt op een werkorder en er zijn meerdere prijslijsten actief dan komen de uren meerdere malen in de werkorder voor. Dit wordt voorkomen middels deze aanpassing. Ook de uren worden naar gefactureerd gezet wanneer bijbehorende werkorder wordt gefactureerd.

Devexpress update

Er worden op een paar plekken nog gebruik gemaakt van DevExpress deze is geupdate van versie 14.2.13.0 naar versie 14.2.14.0 (voor technische details).

Inkooporder mailen

Wanneer een inkooporder wordt gemaild werd deze niet eerst opgeslagen. Tevens gaat de status van de order nu ook naar afgedrukt om problemen te voorkomen. De regels omvatten een omschrijving die werd afgekapt op 100 karakters, deze is nu verruimd tot 200 net als de omschrijving in het artikel.

Herinneringen bug

Bij het afdrukken van herinneringen werkte de functionaliteit prima. Wanneer echter vervolgens een nieuwe selectie werd gemaakt werd de oude selectie nogmaals meegenomen. Dit is nu verholpen in deze update.

 

 

Logo Athena

Update 01-01-2017

Update

Vandaag heeft er een nieuwe update plaatsgevonden van Athena Online. De volgende zaken zijn hierbij verbeterd.

Keep alive

Er is een functionaliteit ingebouwd waarbij de sessie van een gebruiker langer bewaard blijft. Dit voorkomt het steeds spoedig opnieuw moeten inloggen voor gebruikers.

Volgorde kolommen

Met deze optie beschikt u in alle lijsten over extra kolom opties. Buiten dat er standaard kolommen aan en uit kunnen worden gezet, is het geavanceerde deel nu ook beschikbaar. In het geavanceerde deel kunnen nog eens extra velden worden toegevoegd en kan de volgorde van de kolommen worden bepaald. Sleep hiervoor de rijen naar de juiste positie.

Pakbonnen volgorde

Bij het maken van pakbonnen wordt nu ook de volgorde van de verkoopregels aan de sortering toegevoegd. Dezelfde volgorde als in de verkopen wordt dus aangehouden.

Betalingen totaal

Er zat een bug in [factuur / betalingen]. Bij het aanvinken van de facturen dient er bovenin het scherm een totaal te worden opgebouwd. Dit functioneert weer zoals dit zou moeten.

Smartlook integratie

Voor optimale ondersteuning is nu smartlook functionaliteit toegevoegd aan Athena Online. Hiermee kunnen we precies afspelen wat er in een sessie gebeurt. We kijken als het ware over uw schouder mee, wanneer we constateren dat de software tegen problemen aanloopt. Ook kunnen we met deze toevoeging onze interface optimaliseren, zodat de software nog beter ingezet kan worden. Dit laatste noemen we het usability lab.