Berichten

Update 29-10-2017

Software update 29-10-2017

Er is vandaag een nieuwe update uitgevoerd van Athena Online. Hierbij zijn met name verbeteringen doorgevoerd op het gebied van financieel inzicht.

 

Tellingen

Fix doorgevoerd waarbij tellingen niet goed worden verwerkt. Dit geld voor die tellingen waarbij een nieuw artikel met een telling aantal van 0 wordt verwerkt.

Financieel inzicht

Vanaf nu worden alle verwerkte transacties voorzien van een omschrijving die in de financiële transacties zijn terug te vinden. Je kunt vanuit de balans op een bedrag klikken om van een bepaalde rekening de saldo’s per periode terug te krijgen. Hier kun je dan weer op doorklikken om zo inzicht te krijgen in transacties van die periode.

Ga allereerst in het menu financieel naar balans, hier kun je klikken op het bedrag om door te zoomen naar grootboekkaart cijfers van (in dit geval) rekening 1500 – BTW Ontvangen. Van 2017 krijg je dan per periode te zien welk bedrag er is geboekt.

Klik je nu op de regel dan kom je in het detail overzicht van die periode voor dezelfde grootboekrekening.

Hier is ook een extra omschrijving toegevoegd die vanaf nu bij verwerken de omschrijvingen uit de boekingsregels overneemt.

Ook met de financiële partner doorgenomen het inzicht in openstaande posten voor debiteuren en crediteuren. In de debiteuren en crediteuren kaart komt hier dan ook de volgende keer een enorme verbetering zodat u meer grip heeft op openstaande posten. We gaan ervoor zo veel mogelijk inzicht te verschaffen in financiële cijfers zodat u kunt controleren of de boekhouding ook daadwerkelijk aansluit bij de verwachtingen. Ook werken we nog aan het dashboard financieel om in één oogopslag inzicht te krijgen in hoe u ervoor staat, middels een grafische weergave.

Persoonlijke instellingen

Er wordt ook hard gewerkt aan de omgeving op het gebied van personalisering. Zo kun je bij je persoonlijke instellingen een ander thema kiezen, een andere startpagina en of je het menu bovenin wil of juist aan de zijkant. Zo kan ieder zijn voorkeursinstellingen personaliseren.

 

 

Update 23-09-2017

Software update 23-09-2017

Het is weer zover een nieuwe update is doorgevoerd op Athena Online. We zijn bezig met een flinke plugin voor Excel waarbij het mogelijk is om gegevens te manipuleren met behulp van Excel. Vele bulk bewerkingen zijn uitermate geschikt te doen op de Excel manier. We zijn begonnen met 1 entiteit (prijslijsten), later volgt hier meer bericht over hoe dit geïnstalleerd moet worden en hoe dat werkt.

Ondertussen zijn er ook een aantal andere zaken veranderd, waardoor Athena Online weer een stukje verbeterd is.

Eigen nummer reeks

Artikelgroepen kunnen nu worden gemarkeerd met een vinkje eigen nummer reeks. Dit betekend 2 dingen.

  1. Nieuwe artikelcodes worden gegenereerd op basis van het laatste nummer binnen die artikelgroep, wanneer deze is gemarkeerd met eigen reeks.
  2. Nieuwe artikelcodes worden gegenereerd op basis van het laatste nummer over alle artikelen heen, behalve de artikelen die gemarkeerd staan met eigen reeks.

Hiermee is het dus mogelijk artikelen binnen artikelgroepen een eigen nummering te geven en is het tevens mogelijk een artikelgroep uit te sluiten in de nummering.

Inkopen auto

Het inkopen van auto’s gaat nu via inkooporders in plaats van via credit verkoopfacturen. Dit resulteert in een betere financiële afhandeling en een duidelijkere werking van het systeem. Een demonstratie is te vinden in het volgende YouTube filmpje gemaakt op een demo administratie.

Ook inkoopverklaringen zijn via de inkopen beschikbaar gesteld.

Databrowser

Er waren wat kleine problemen met databrowsers die gebruikt worden in multi-line schermen waarbij de browsers ook nog werden leeg gelaten. Dit is reeds verholpen en levert verder in het proces geen problemen meer op.

Verplichte locaties

Bij het invoeren van materiaalverbruik is het veld locatie verplicht gemaakt. Normaal gesproken wordt deze gevoed vanuit het artikel, maar deze kan ook niet gevoed zijn. Het systeem geeft een foutmelding wanneer de locatie wordt leeg gelaten. Dit komt door de boeking die wordt gemaakt op de achtergrond voor het materiaalverbruik.

Taal instellen

Het is mogelijk te veranderen van taal voor een bepaalde gebruiker. Echter wordt dit niet goed opgeslagen/bewaard. Dit is in deze update verholpen. Wanneer je na het switchen van taal opnieuw inlogt komt het systeem met de laatst gekozen taal terug.

Datum veld legen

In niet alle gevallen was het mogelijk het datum veld leeg te maken. Dit is in een generiek deel van het systeem opgelost. Dit is ontdekt bij het actief maken van een artikel die een einddatum had gevuld. Wanneer de einddatum wordt leeg gemaakt blijft de oude waarde gevuld.

Update farm

Wellicht een technisch verhaal, maar we hebben er hard aan gewerkt om ervoor te zorgen dat wanneer we de software bijwerken de gebruikers zo min mogelijk last hebben tijdens het updaten. Na deze release is er haast geen down-time meer na een update. Dit komt doordat er tijdens het updaten een schaduwomgeving wordt opgezet, vervolgens opgewarmd en dan pas omgezet als de nieuwe live omgeving. Gebruikers worden vervolgens automatisch doorgezet naar de nieuwe omgeving.

Facturen mail log

Diverse malen is de functionaliteit van het versturen van facturen via email gebruikt. Dit versneld het proces en is in de hedendaagse facturatie niet meer weg te denken. De facturen mail log die is toegevoegd zorgt ervoor dat wanneer er mail mis gaat of niet goed aankomt de gebruiker deze opnieuw kan verzenden. Ook is de status van verzenden te zien in deze log.

In bovenstaande afbeelding is te zien dat een factuur een aantal malen opnieuw is opgestuurd omdat deze om wat voor reden dan ook niet is aangekomen. Ook is te zien naar welk adres het is verstuurd en of er een foutmelding is opgetreden.

Werkorder handtekening

Er is een begin gemaakt met een nieuwe functionaliteit waarbij werkorders kunnen worden afgetekend door de klant. Dit moet straks prima werken op apparaten zoals tablet of smartphone. Het moet ervoor gaan zorgen dat er een mail naar de klant gaat met daarin de bevestiging van zijn digitaal afgetekende werkorder. In deze update is er nog niets opengezet, maar is er een begin gemaakt met de functionaliteit. Er wordt hiermee getest om te kijken of het handtekening besturingselement goed werkt.

Velden toegevoegd bij het verwerken/factureren van verkopen

Er zijn een tweetal velden toegevoegd om beter zicht te krijgen op wat er nu precies verwerkt wordt. De kolommen uw referentie en onze referentie zijn toegevoegd.

 

 

 

 

 

 

Datacenter

Verhuisd & Update

Verhuizing

Athena is in zijn geheel verhuisd naar een verbeterde omgeving. Niet alleen functioneel maar ook aan de technische kant zijn we druk bezig de boel te moderniseren en te verbeteren. Van een single Managed VPS server zijn we overgestapt op een farm structuur. Hierdoor zijn we meer schaalbaar en kunnen we beter opereren. Niet alleen de software wordt hierdoor sneller, maar ook de verbinding zelf. Verder hebben we meer vertrouwen in onze eigen servers i.p.v. gehuurde servers waar weinig controle op is en hopen hiermee minder technische problemen te ondervinden.

In de toekomst biedt ons dit ook meer mogelijkheden in het kader van Private Cloud omgevingen en SLA uitbreidingen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat er ieder kwartier transactionele backups worden bijgehouden. Dit betekend in feite dat je met stappen van een kwartier een backup terug kunt laten zetten. Meer nieuwsberichten over deze uitbreidingen volgen later.

Update

Deze update heeft veel gevolgen voor het financiële deel van het systeem. Zo zijn er een aantal grote wijzigingen die het leven een stuk simpeler maken.

Dashboard

Allereerst is er een nieuw financieel dashboard gemaakt om inzicht te geven in het verloop van de bank of de kas en tevens een stukje inzicht in de openstaande posten voor zowel de debiteuren als de crediteuren kant. Deze functionaliteit is nog volledig experimenteel, er wordt nu verder invulling gegeven aan de data om de zaken kloppend te krijgen.

Dashboard Financieel

Boekingen in financieel

Het is nu ook in het scherm voor de boekingen mogelijk om onder andere reeds verwerkte boekingen op te zoeken. Tevens zijn er een aantal bugs verholpen die zo af en toe in het gebruik naar boven kwamen drijven.

Bankboekingen heropenen

Een bank kan niet meer zomaar worden aangepast. Dit was eerst wel het geval, zelfs voor verwerkte boekingen. Dit geeft problemen als deze niet opnieuw worden verwerkt. Daarom is ervoor gekozen om de boekingen dicht te zetten. Na heropenen kan de boeking weer worden aangepast.

Ook hebben we ervoor gezorgd dat u zelf kunt bepalen hoe u de indeling van de blokken wilt hebben. Standaard hebben we nu de invoer van een nieuwe regel links bovenaan staan en de referenties rechts-bovenaan (bij selectie van een debiteur of crediteuren rekening). Maar deze kunt u omwisselen door ze weg te slepen.

Bankregel indeling

 

 

Logo Athena

Update 07-02-2017

Update 07-02-2017

Deze tussentijdse update heeft een aantal verbeteringen opgeleverd die te maken hebben met modules waar we ons nu op richten. Tevens zijn er een aantal klantwensen naar boven gekomen die we ook hebben meegenomen. Lees hieronder maar wat we hebben aangepast.

Financiële Boekingen

Waar mogelijk laten we nu begin en eindsaldo zien in de lijst van boekingen. Zo is makkelijk te herkennen of boekingen aansluiten. Verder hebben we ervoor gezorgd dat er makkelijk door de boekingen heen gebladerd kan worden. Maak eerst een selectie in het boekingen scherm of boekingen verwerken scherm en open vervolgens een boeking. Met de blauwen pijlen bovenin kan er genavigeerd worden door de voorgaande lijst.

Bookingen Bladeren

 

Cashflow (Bank) module aanpassingen

Aankomende module is de cashflow bank module. Hiermee kunnen klanten hun bankbestanden uploaden of betaalbestanden aanmaken. Hier zijn we al een tijdje mee bezig. We zullen bank voor bank moeten gaan valideren of deze bestanden zijn in te lezen en of de betaalbestanden zijn te uploaden. In deze update hebben we ons even geconcentreerd op het inlezen van SNS download bestanden (MT940). Hiervoor hebben we de flow drastisch versimpeld. Men hoeft geen datum of periode meer te selecteren of iets dergelijks. Alleen maar bankrekeningnummer en bestand uploaden. Als alles verloopt zoals het zou moeten lopen dan worden de bank boekingen automatisch aangemaakt.

Ook het match proces is aangepast voor een “perfect fit”, meer suggesties voor het koppelen van openstaande inkopen of openstaande verkopen zijn gevonden voor een hoger match percentage.

Toevoegen factuurdatum

Factuurdatum is toegevoegd op veler verzoek bij het aanleggen van facturen. Ook is de factuurdatum toegevoegd bij het klant onderhoudsscherm in het tabblad facturen. Ook is de volgorde van de knoppen in een factuur veranderd. Verwijderen en verwerken lijken nogal op elkaar en staan nu niet meer naast elkaar.

Toevoeging te leveren en te ontvangen

Bij het aanleggen van verkooporderregels of het bewerken ervan, wordt nu duidelijk aangegeven of er nog meer leveringen en of ontvangsten gepland staan. Dit geeft meer inzicht en heeft tot gevolg dat de gebruiker niet meer steeds heen en weer tussen schermen moet switchen om de juiste acties te bepalen.

Uitbreiding artikelomschrijving veld

In sommige schermen wordt de omschrijving overgenomen uit het geselecteerde artikel. In deze update hebben we de veldlengte overgenomen van het artikel zodat er geen fouten meer optreden op dit vlak. Dit is uitgevoerd bij de functionaliteit rondom Leverancier-Artikelen, Offerte-Regels en Werkorder-Regels.

Directe links

In de module “Verkoop” zijn alle lijsten doorlopen en zijn waar wenselijk directe links toegevoegd. Op deze manier is er altijd een snellere weg om bij een entiteit te komen. Zo kun je bijvoorbeeld met één klik direct navigeren naar de artikel kaart.

Kalender besturingselement

Met het upgraden van de besturingselementen en layout naar de nieuwste versie mogelijk is het kalender besturingselement aangepast. Dit is weer in ere hersteld en zal in vervolgupdates niet meer zomaar worden omgegooid.

Kalender

Kolommen toevoegen

Het direct kolommen toevoegen aan lijsten werkte niet altijd zoals verwacht. Dit is nu dusdanig opgelost dat het wel in één keer kan i.p.v. via de optie geavanceerd.