CRM

CRM staat voor Customer Relations Management en omvat alles met betrekking tot uw relaties. Dit zijn niet alleen uw klanten maar ook potentiele klanten, leveranciers en andere partners.

Met de module CRM bent u niet alleen in staat een adressenbestand bij te houden, maar ook uw interacties, afspraken, taken e.d.