Athena

Werkstroom

Athena Online is een cloud-based Workflow Management oplossing die het mogelijk maakt voor bedrijven om werkstroom (workflow) processen op een juiste manier te digitaliseren en te onderhouden. Dat geldt niet alleen voor werkstromen binnen een bepaalde afdeling. Het geldt ook voor werkstromen tussen verschillende afdelingen, die binnen hetzelfde bedrijf op elkaar afgestemd moeten worden. Voornaamste doelstelling hierbij is om de continuïteit van het totale bedrijfsproces op een snelle en efficiënte manier te kunnen waarborgen.

Daarnaast biedt Athena Online de mogelijkheid om verschillende werkstromen als één geheel samen te vatten in rapportagevorm naar de diverse managementlagen binnen de onderneming. Hierdoor kan er tijdig bijgestuurd worden op processen die aan verandering onderhevig zijn.

Bij het vormgeven en digitaliseren van werkstroom processen middels Athena Online wordt er niet alleen gestreefd naar een verhoging van de efficiency binnen de onderneming, maar eveneens het beheer(s)baar maken van de data die aan deze werkstromen ten grondslag ligt.

Apps

Athena Online bestaat uit een krachtige basis waarop de meest cruciale bedrijfsprocessen in werkstromen worden vormgegeven en aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Als gebruiksomgeving kan gekozen worden uit een set van vooraf gedefinieerde templates, gebaseerd op de meest voorkomende processen binnen een bepaalde industrie of bedrijfstak. Indien er reeds gebruik wordt gemaakt van specifieke pakketten, dan kunnen deze geïntegreerd worden middels Athena’s connector technologie. Hierdoor is het niet noodzakelijk om van een reeds eerder bepaalde filosofie of werkwijze af te wijken ten behoeve van de introductie van Athena Online.

Daarnaast biedt Athena Online een oplossing voor het digitaliseren en archiveren van officiële documenten die aan de basis liggen van een bepaald werkproces. Hierdoor kunnen er koppelingen gerealiseerd worden tussen officiële documenten en de verwerking ervan binnen de werkstroom ten behoeve van de opvolging. En om invulling te kunnen geven aan de groeiende vraag naar het mobiele werken, hebben wij voor iedere werkstroom een aantal slimme Apps ontwikkeld die het invoeren of teruglezen van data sterk vereenvoudigen en dus efficiënter maken.

Innovatie

Het innovatieve karakter van Athena Online zit hem niet alleen in de toepassing van baanbrekende technologie waarin een bedrijf zou moeten investeren om voorop te kunnen blijven lopen. De toegevoegde waarde van Athena Online is vooral het slim vastleggen en managen van werkprocessen die op basis van ‘Best Practices’ zijn toegepast als grondslag voor eigen werkprocessen. Hierdoor wordt zowel de beginnende entrepreneur als de ervaren ondernemer een oplossing geboden die garant staat voor optimalisatie en dus efficiency verbeteringen ten opzichte van de huidige bedrijfsvoering.

Athena Online is uniek, omdat het aanbod van de verschillende modules die de werkprocessen binnen een bedrijf omvatten gekoppeld kunnen worden tot één groot cloud-based workflow management systeem, desgewenst ondersteund door mobiele applicaties. En of u nou gebruik maakt van de templates die Athena Online als standaard aanbiedt, of dat u bestaande software toepassingen op het gebied van werkstromen wenst te integreren in uw workflow management systeem; integratie, en dus schaalbaarheid, beschikbaarheid en mobiliteit blijft gewaarborgd binnen de Athena Online oplossing.

De kracht van Athena Online is voornamelijk dat eventuele verbeteringen van werkstromen door toedoen van voortschrijdend inzicht vanuit de markt steeds zullen worden toegepast en als update u ter beschikking zullen worden gesteld. De ervaringen van de gebruiker worden in dit proces dus actief meegenomen in ons sterven naar optimale werkstromen, mogelijk verwerkt in nieuwe updates en ter beschikking gesteld aan de gebruikers van Athena Online. Dit principe wordt gekenmerkt als zijnde ‘delen is vermenigvuldigen’ en bepaald samen met de verscheidenheid aan mogelijkheden van het Online pakket de Kracht, Elegantie en Dynamiek van de propositie.

Athena Innovation Group

Group

De Athena Innovation Group is de innovatie group die er voor zorgt dat u als klant op de beste manier wordt geholpen. Zo werken we met partijen samen om als zodanig een innovatie centrum te kunnen borgen. De partijen hebben ieder hun eigen discipline en vormt tezamen een perfecte samenstelling.

Athena Innovation Group

Megatec Internet Solutions

Megatec Internet Solutions is een bedrijf dat zich bezighoud met het ontwikkelen van ideale web omgevingen. Of het nu gaat om een simpele website, een corporate website, een online ERP systeem of een online corporate ERP systeem. Er is op dit gebied heel veel kennis aanwezig en wordt er altijd gezocht naar de ideale oplossing op maat.

World-ICT

World-ICT is de onderneming die u verder kan helpen op het gebied van inrichting van hardware. Van Windows tot VMWare tot aan Cisco, op het gebied van inrichting is dit uw partij.

Printerworld

Heeft u hardware zelf nodig dan adviseren wij Printerworld. Printerworld verzorgt al jaren de ideale oplossing op het gebied van hardware in combinatie met de toepassing daarvan.

Innovative Apps

Gaat het om Apps voor op telefoon of tablet dan klop je bij Innovative Apps aan. Deze verzorgen, met een goed verzorgde App, ervoor dat het bediengemak mobiel wordt vergroot.

 

Klanten

Verder werken we zoveel mogelijk samen met diverse partners, waarmee we samen verder komen. Buiten partners gaan we ook partnership met onze klanten aan. Onze klanten zijn ons grootste goed. Samen met onze klanten kunnen wij als groep groeien en nog meer service en diensten verlenen.

We hanteren een verdienmodel waarbij onze klanten fikse kortingen kunnen bedingen op hun maandelijkse abonnementen. Door het aanbrengen van nieuwe potentiële planten ontstaat de kans dat klanten geldt terug krijgen.

Delen = Vermenigvuldigen

Het is zelfs zo dat onze klanten meer geld aan ons (gaan) verdienen, dan wat wij van hun vragen voor onze dienstverlening.

 

Athena Online

Algemeen

Athena Online is onze web-based applicatie die zorg draagt voor een perfecte synergy in uw organisatie. Het is niet alleen een collaboration tool (samenwerkings tool), maar tevens een framework voor supersnelle uitbreiding van modules en opslag van die data die u echt nodig heeft.

Met Athena Online heeft u een totaal oplossing in huis en zorgt u er voor dat medewerkers en applicaties met elkaar samenwerken. Voordat processen worden geoptimaliseerd dient er eerst een stabiel platform te komen waarin alle gegevens worden geborgd.

Mogelijkheden

Eigenlijk onderscheiden we 4 type implementaties voor onze klanten:

  1. Athena Basic : Hierbij stellen we onze basis modules beschikbaar naar keuze en geniet u van deze functionaliteiten tegen een vaste vergoeding per maand. Dit kan op een gedeelde omgeving (public) of een eigen beveiligde omgeving (private).  Lees meer…
  2. Athena Dynamic: Het liefst heeft uw onderneming dat al uw software precies doet wat u wilt. Geen basis maar alles maatwerk. Dit is echter een behoorlijk kostenplaatje. Wij bieden met Athena Dynamic een hybride oplossing aan. U krijgt van ons de standaard omgeving en onze mensen gaan samen met u aan de slag om uw specifieke wensen te realiseren in uw eigen omgeving. Dit kan alleen in uw private cloud en bij hoge uitzondering is dit ook on-premise mogelijk. Lees meer…
  3. Athena Collaboration: Een extra stap voor uw organisatie in de juiste richting. Dit is Athena Collaboration. Heeft uw organisatie problemen met kennis borging of communicatie? Wij hebben een plan voor u klaarliggen om deze problemen te minimaliseren. Lees meer…
  4. Athena Nerve Center: Athena Online als het middelpunt van uw organisatie. Wij knopen de eindjes aan elkaar. We laten alles samenkomen in één overzichtelijk systeem.  Lees meer…

 

Alles komt samen met Athena Online

CRM

CRM staat voor Customer Relations Management en omvat alles met betrekking tot uw relaties. Dit zijn niet alleen uw klanten maar ook potentiele klanten, leveranciers en andere partners.

Met de module CRM bent u niet alleen in staat een adressenbestand bij te houden, maar ook uw interacties, afspraken, taken e.d.

Workflow

Workflow

In veel grote ondernemingen worden jaarlijks normeringen opgesteld om de procesgang (workflow) te optimaliseren. Dit kan van minimaal oplopen tot volledige ISO certificering. Voor kleine en middelgrote ondernemingen is dit meestal een onhaalbare kaart. Dit komt vaak door tijd en/of geldgebrek. Athena Online komt met werkstroom. Een module waarmee u als ondernemer volledig grip hebt op uw processen.

Met de module werkstroom, bent u in staat om uw processen vast te leggen. Bij het vastleggen wordt het proces opgeknipt in een aantal processtappen. Achter iedere stap kunnen weer acties worden gedefinieerd. En iedere actie wordt geleid naar een volgende stap, blijft bij de huidige stap of gaat terug naar een eerdere stap. De processen worden op gebruikersniveau vastgelegd. Dit betekend dat er altijd één persoon de verantwoordelijkheid heeft om de volgende stap te doen. Bij het navigeren, met behulp van een actie, kan de huidige gebruiker gevraagd worden om de volgende gebruiker op te geven die verantwoordelijk is voor de volgende stap.

Een simpel concreet voorbeeld is een “Taak met controle”. Wanneer we gaan kijken naar de te nemen stappen, dan kunnen we er normaliter van uit gaan dat de volgende kunnen worden gedefinieerd:
– Aanmaken (acties: aanmaken)
– Realiseren (acties: afkeuren en realiseren)
– Controleren ( acties: afkeuren en goedkeuren)
– Afgehandeld

Voorbeeld

Medewerker A maakt een taak aan en kiest Medewerker B uit om deze uit te voeren. Medewerker B keurt de taak af vanwege tijdgebrek automatisch komt het verzoek terug bij Medewerker A. Medewerker A verzend opnieuw de taak maar nu voor Medewerker C. Medewerker C voert de taak uit en realiseert deze, wederom automatisch wordt de taak doorgezet naar de stap controleren op naam van de aanmaker (in dit geval dus Medewerker A). Medewerker A controleert de taak en keurt deze af om dat de taak niet naar behoren is uitgevoerd, taak wordt automatisch teruggezet bij Medewerker C. Deze voert de taak nu wel na behoren uit en klikt op realiseren. Medewerker A krijgt nu wederom de taak en keurt deze goed. De taak wordt vervolgens automatisch naar de stap afgehandeld gezet en wordt gesloten. Ook gesloten verzoeken blijven in het systeem bestaan en kunnen later dus weer worden opgeroepen voor naslagwerk.

In dit voorbeeld wordt duidelijk dat verzoeken steeds bij een persoon staan. Op de startpagina na het inloggen komen deze verzoeken meteen naar voren (zelfs vet gedrukt wanneer deze door de persoon nog niet gelezen is na de laatste verandering).

Buiten de basisvelden kunnen er vrije velden worden toegevoegd aan de verzoeken (in de definitie van de workflow). Zo is het mogelijk klanten, documenten, projecten, plandatums en vele andere type velden te koppelen ter extra informatie.

Als laatste willen we nog even benoemen dat we op klantniveau in staat zijn verzoeken te herhalen. Zo kunt u bijvoorbeeld voor een klant een herhaalverzoek maken, waarin u wekelijkse, dagelijkse of maandelijkse activiteiten aanmaakt.