Athena Collaboration

Het collaboration stappenplan volgen is een aardig complexe bezigheid. Wij zijn daar om u daarbij te helpen. Ook wij weten dat informatie overal vandaan komt en dat het vaak moeilijk te handelen is. De sleutel zit hem in het feit dat er per proces gekeken moet worden welke informatie er nodig is te registreren. Zo helpt u niet alleen uw eigen organisatie, maar ook uw externe relaties.

Hoe mooi zou het zijn om beter te weten wat uw klanten bij u in het verleden heeft besteld dan de klant zelf

Innovatie

Innovatie speelt zich vaak niet af binnen uw dagelijkse werkzaamheden, iedereen is bezig de klus te klaren en heeft verder geen ruimte voor verbetering. Athena Online is software die daar inzicht in kan verschaffen. Tevens helpt het collaboration stappenplan uw organisatie naar een hoger niveau te tillen.

Registreren

 Stap 1

is het registreren van de juiste gegevens. We zetten hier informatie om naar data. Informatie is uiteindelijk te veel om iets echt mee te bereiken, dus dienen we de elementen eruit te halen die van cruciaal belang zijn op dit moment.

Let op we slaan natuurlijk wel zoveel mogelijk informatie op mocht het cruciaal belang wijzigen dan kunnen we de informatie opnieuw bekijken.

Athena-online voorziet in het registreren van deze dat en informatie.

Communiceren

Stap 2

omvat de communicatie tussen medewerkers. In de volksmond zeggen we altijd

Over de schutting gooien is iets anders dan het stokje overdragen

Het grote verschil zit hem in de aanlevering van de juiste gegevens door de eerste partij zodat de tweede partij voldoende informatie heeft om zijn werk te kunnen doen. Het meerdere malen moeten vragen om informatie, voordat de set compleet is kost meer tijd dan u zich kunt voorstellen.

Samenwerken

Stap 3

is samenwerken. Vastleggen van de juiste informatie en de juiste afspraken (communciatie) is niet voldoende om ruimte te creëren voor innovatie. Het uitlijnen van processen en verkorten van doorlooptijden van die processen is een voorbeeld van het creëren van ruimte.

Het vastleggen van processen en zijn stappen is iets waar Athena een uitermate simpel edoch efficiënt concept voor heeft.

Innovatie

Stap 4

is innovatie. Door slim te werken en intensief samen te werken creëren we ruimte. Deze ruimte kan worden
ingezet om innovatie te stimuleren. Neem een kijkje buiten uw dagelijkse bezigheden om te komen tot ideeën die u niet had toen u in de waan van de dag leefde.

Uiteraard zijn hier enorm veel technieken voor om dit te stimuleren. Wij helpen u naar een structuur die zeer flexibel is voor uw organisatie. Zodat uw organisatie altijd kan bewegen in de richting die u wilt. Uiteraard dient dit altijd in het belang te zijn van uw organisatie.

Information

Registreren van de juiste gegevens

People

Vastleggen van communicatie

Collaboration

Samenwerken in optima forma

Optimization

Streef uw concurrenten voorbij