Website

Alle berichten met betrekking tot de website van de Athena Innovation Group zullen in deze categorie worden tentoongesteld.

Update 12-11-2017

Software update 12-11-2017

Er is vandaag een nieuwe update uitgevoerd van Athena Online. Hierbij zijn met name verbeteringen doorgevoerd op het gebied van financieel inzicht. Tevens zijn er wat componenten bijgewerkt zodat deze beter zichtbaar worden op mobiel formaat.

Layout

Een aantal layout fixes zijn doorgevoerd op het gebied van mobiel toegang. Er staan nog een paar punten open om dit verder recht te zetten en zullen binnenkort verder worden opgepakt.

Financieel dashboard

Het financieel dashboard is aangepast zodat je per maand de bank en kas saldo verloop inzichtelijk hebt in plaats van per week. Dit zorgt voor een minder vertroebeld beeld.

Uren verwerken

Voor een inzicht in de uren is er een filter werkorder toegevoegd, ook in de kolommen is zichtbaar om welke werkorder het gaat. Dit betreft het overzicht Project / Uren.

Inkopen van inactieve artikelen

Het is niet meer mogelijk inactieve artikelen te selecteren bij een inkoop. Wanneer de einddatum bij een artikel is verlopen kan deze dus niet meer worden ingekocht. Dit gaat om de inkooporderregels bij een inkooporder.

Openstaande posten

Er zijn twee nieuwe overzichten beschikbaar gesteld waarbij openstaande posten van debiteuren en crediteuren inzichtelijk worden gemaakt. Dit is op basis van de financiële kant van Athena Online. In het menu onder Financieel / Rapporten zijn deze twee overzichten te vinden. Deze kunnen beide ook worden aangestuurd met een peildatum. Zo kun je gemakkelijk zien wat de stand was op een bepaalde datum. Hiervoor is veel gedaan om de juiste data te vergaren. Deze data kan eenvoudig worden hergebruikt in andere delen van het systeem, zodat we overal een consistent beeld hebben. Tevens is het ook zo uitgekristalliseerd dat het op gebied van performance ook een hoop kan gaan opleveren.

Automatische processen

Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de mogelijkheid om automatische processen te laten lopen. Hiervoor hebben we in deze update een aardige stap gemaakt om dit mogelijk te maken. De afzonderlijke processen zijn zelf nog niet ontwikkeld, maar de techniek erachter is er al wel 90% klaar voor.

Update 29-10-2017

Software update 29-10-2017

Er is vandaag een nieuwe update uitgevoerd van Athena Online. Hierbij zijn met name verbeteringen doorgevoerd op het gebied van financieel inzicht.

 

Tellingen

Fix doorgevoerd waarbij tellingen niet goed worden verwerkt. Dit geld voor die tellingen waarbij een nieuw artikel met een telling aantal van 0 wordt verwerkt.

Financieel inzicht

Vanaf nu worden alle verwerkte transacties voorzien van een omschrijving die in de financiële transacties zijn terug te vinden. Je kunt vanuit de balans op een bedrag klikken om van een bepaalde rekening de saldo’s per periode terug te krijgen. Hier kun je dan weer op doorklikken om zo inzicht te krijgen in transacties van die periode.

Ga allereerst in het menu financieel naar balans, hier kun je klikken op het bedrag om door te zoomen naar grootboekkaart cijfers van (in dit geval) rekening 1500 – BTW Ontvangen. Van 2017 krijg je dan per periode te zien welk bedrag er is geboekt.

Klik je nu op de regel dan kom je in het detail overzicht van die periode voor dezelfde grootboekrekening.

Hier is ook een extra omschrijving toegevoegd die vanaf nu bij verwerken de omschrijvingen uit de boekingsregels overneemt.

Ook met de financiële partner doorgenomen het inzicht in openstaande posten voor debiteuren en crediteuren. In de debiteuren en crediteuren kaart komt hier dan ook de volgende keer een enorme verbetering zodat u meer grip heeft op openstaande posten. We gaan ervoor zo veel mogelijk inzicht te verschaffen in financiële cijfers zodat u kunt controleren of de boekhouding ook daadwerkelijk aansluit bij de verwachtingen. Ook werken we nog aan het dashboard financieel om in één oogopslag inzicht te krijgen in hoe u ervoor staat, middels een grafische weergave.

Persoonlijke instellingen

Er wordt ook hard gewerkt aan de omgeving op het gebied van personalisering. Zo kun je bij je persoonlijke instellingen een ander thema kiezen, een andere startpagina en of je het menu bovenin wil of juist aan de zijkant. Zo kan ieder zijn voorkeursinstellingen personaliseren.

 

 

Logo Athena

Update Auto Module

Update Auto Module

Weer een tussentijdse update met diverse verbeteringen vooral op het gebied van de Auto module in combinatie met financieel. Hier een greep uit de belangrijkste verbeteringen.

Marge auto’s

Er is een verbetering doorgevoerd voor het financieel verwerken van Marge auto’s. De facturen die worden verwerkt geven op de achtergrond BTW als resultaat in de financiële boekhouding. Dit geldt alleen voor de klanten die werken met de modules auto en financieel.

Zoek browsers

Bij de zoek browsers ging het niet goed met de standaard sortering in de lijsten. Deze is nu hersteld waardoor op veel plekken in het systeem de voorgestelde datalijsten op een logische volgorde naar boven komt. Dit is dus wanneer u op het zoek icoontje klikt.

Bank inlezen

Het inlezen van bankbestanden resulteerde soms in dubbele resultaten. Dit kon voorkomen wanneer er een bank file werd ingelezen met overlappende transacties ten opzichte van een eerder ingelezen bankfile. Dit wordt nu scherper bepaald. Dit geld alleen wanneer u werkt met bankmodule.

 

Logo Athena

Opzetten van de nieuwe website

Opzetten van de nieuwe website

We zijn nu hard bezig om onze website volledig functioneel te krijgen. Allereerst zullen we een volledig interactieve website maken waarin een forum, wiki help en cursussen worden ontwikkeld. Dit geeft u de mogelijkheid om dieper in de functionaliteit te duiken.

Het is verder van belang dat alle informatie aangaande Athena en de Athena Innovation Group hier te vinden is. Al onze ontwikkelingen en keuzes zullen worden geventileerd op onze website.

Natuurlijk kunnen we dit niet zonder jullie klanten en lezers. Geef ons dan ook zoveel mogelijk feedback, zodat wij u verder kunnen helpen.