Athena

Werkstroom

Athena Online is een cloud-based Workflow Management oplossing die het mogelijk maakt voor bedrijven om werkstroom (workflow) processen op een juiste manier te digitaliseren en te onderhouden. Dat geldt niet alleen voor werkstromen binnen een bepaalde afdeling. Het geldt ook voor werkstromen tussen verschillende afdelingen, die binnen hetzelfde bedrijf op elkaar afgestemd moeten worden. Voornaamste doelstelling hierbij is om de continuïteit van het totale bedrijfsproces op een snelle en efficiënte manier te kunnen waarborgen.

Daarnaast biedt Athena Online de mogelijkheid om verschillende werkstromen als één geheel samen te vatten in rapportagevorm naar de diverse managementlagen binnen de onderneming. Hierdoor kan er tijdig bijgestuurd worden op processen die aan verandering onderhevig zijn.

Bij het vormgeven en digitaliseren van werkstroom processen middels Athena Online wordt er niet alleen gestreefd naar een verhoging van de efficiency binnen de onderneming, maar eveneens het beheer(s)baar maken van de data die aan deze werkstromen ten grondslag ligt.

Apps

Athena Online bestaat uit een krachtige basis waarop de meest cruciale bedrijfsprocessen in werkstromen worden vormgegeven en aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Als gebruiksomgeving kan gekozen worden uit een set van vooraf gedefinieerde templates, gebaseerd op de meest voorkomende processen binnen een bepaalde industrie of bedrijfstak. Indien er reeds gebruik wordt gemaakt van specifieke pakketten, dan kunnen deze geïntegreerd worden middels Athena’s connector technologie. Hierdoor is het niet noodzakelijk om van een reeds eerder bepaalde filosofie of werkwijze af te wijken ten behoeve van de introductie van Athena Online.

Daarnaast biedt Athena Online een oplossing voor het digitaliseren en archiveren van officiële documenten die aan de basis liggen van een bepaald werkproces. Hierdoor kunnen er koppelingen gerealiseerd worden tussen officiële documenten en de verwerking ervan binnen de werkstroom ten behoeve van de opvolging. En om invulling te kunnen geven aan de groeiende vraag naar het mobiele werken, hebben wij voor iedere werkstroom een aantal slimme Apps ontwikkeld die het invoeren of teruglezen van data sterk vereenvoudigen en dus efficiënter maken.

Innovatie

Het innovatieve karakter van Athena Online zit hem niet alleen in de toepassing van baanbrekende technologie waarin een bedrijf zou moeten investeren om voorop te kunnen blijven lopen. De toegevoegde waarde van Athena Online is vooral het slim vastleggen en managen van werkprocessen die op basis van ‘Best Practices’ zijn toegepast als grondslag voor eigen werkprocessen. Hierdoor wordt zowel de beginnende entrepreneur als de ervaren ondernemer een oplossing geboden die garant staat voor optimalisatie en dus efficiency verbeteringen ten opzichte van de huidige bedrijfsvoering.

Athena Online is uniek, omdat het aanbod van de verschillende modules die de werkprocessen binnen een bedrijf omvatten gekoppeld kunnen worden tot één groot cloud-based workflow management systeem, desgewenst ondersteund door mobiele applicaties. En of u nou gebruik maakt van de templates die Athena Online als standaard aanbiedt, of dat u bestaande software toepassingen op het gebied van werkstromen wenst te integreren in uw workflow management systeem; integratie, en dus schaalbaarheid, beschikbaarheid en mobiliteit blijft gewaarborgd binnen de Athena Online oplossing.

De kracht van Athena Online is voornamelijk dat eventuele verbeteringen van werkstromen door toedoen van voortschrijdend inzicht vanuit de markt steeds zullen worden toegepast en als update u ter beschikking zullen worden gesteld. De ervaringen van de gebruiker worden in dit proces dus actief meegenomen in ons sterven naar optimale werkstromen, mogelijk verwerkt in nieuwe updates en ter beschikking gesteld aan de gebruikers van Athena Online. Dit principe wordt gekenmerkt als zijnde ‘delen is vermenigvuldigen’ en bepaald samen met de verscheidenheid aan mogelijkheden van het Online pakket de Kracht, Elegantie en Dynamiek van de propositie.